Zasady wykorzystania znaków graficznychZasady na jakich właściciele znaków ,,PROTEST69" udostępniają pliki graficzne1. Pliki udostępniane są za darmo do użytku prywatnego, drukowania, umieszczania na wszelkich przedmiotach na których wolę ma uczestnik protestu.
2. Dopuszczamy dopisywanie na wydrukach własnych tekstów jak np. Imię czy Pseudonim (o ile nowe elementy nie nakładają się na logo, lub nie zakrywają go w szczególności zmieniając jego charakter.
3. Nie zezwalamy na użycie naszych znaków w celach agitacji politycznej.
4. Nie zezwalamy na użycie naszych grafik w celach dewastacji czyjegoś mienia.
5. Stanowczo zabraniamy wykorzystywania naszych grafik przez kogokolwiek w celach zarobkowych, w szczególności dystrybucji odpłatnej wszelkiego rodzaju towarów opatrzonych naszymi grafikami.Wszelkie naruszenia niniejszych zasad będą zapalczywie ścigane, a odpowiedzialnych za nie w ostateczności pociągniemy na drogę sądową