Porady motoryzacyjne

Kto może odebrać prawo jazdy kierowcy?

zatrzymane prawo jazdy

Każdy kierowca z mniejszym lub większym stażem za kierownicą bardzo dobrze wie, że ma swoje przywileje, ale przede wszystkim obowiązki i zasady, do których musi się stosować. Wszystko to sprowadza się do bezpieczeństwa naszego, ale i innych kierowców, a także rowerzystów czy pieszych. Jednak nie każdy zawsze przestrzega przepisów, co kończy się zawsze źle, albo bardzo źle. Być może nie każdy się zgodzi, mniejszym złem za łamanie prawa drogowego jest odebranie piratowi prawa jazdy.

Kiedy prawo jazdy może zostać odebrane? Na jak długo?

Większość kierowców wie, że drobne wykroczenie nie spowoduje odebrania prawa jazdy. Jednak są sytuacje, w których takie rozwiązanie jest jednym z najlepszych. Prawo jazdy może zostać zatrzymane z kilku powodów. Przede wszystkim, jeśli prowadzący pojazd przekroczył limit punktów karnych, to istnieje pewność, że nie raz łamał przepisy i nic nie robi sobie z zasad panujących na drodze. W takim wypadku dokument powinien zostać odebrany.

Poza tym prawo jazdy zostaje odebrane kiedy:

  • Kierowca prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. W takiej sytuacji świadomość prowadzącego auto jest mocno ograniczona i prowadzi to do realnego zagrożenia.
  • Kierowca nadmiernie lubi pedał gazu. Prawo jazdy zostaje odebrane za przekroczenie prędkości. Oczywiście nie dzieje się to po jednorazowej sytuacji. Jednak, jeśli po raz kolejny prędkość została przekroczona, to z dokumentem można się pożegnać.
  • Kierowca uciekł z miejsca wypadku. Jeśli doprowadził on do zdarzenia bądź był jego uczestnikiem, nie może sobie po prostu odjechać. Musi poczekać na przyjazd służb i złożyć zeznania.
  • Niedozwolone jest również przewożenie większej ilości osób w pojeździe, niż jest to wpisane w dowodzie rejestracyjnym. Podobnie jak w przypadku nadmiernej prędkości, dokument jest odbierany, jeśli incydent się powtarza.

Samo zatrzymanie prawa jazdy nie jest pozbawieniem uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Z reguły prawo jazdy jest zatrzymywane na 3 miesiące. Jeśli po tym okresie kierowca nie zmieni zachowania i nadal będzie łamał przepisy, to okres zabrania dokumentu, może się wydłużyć na kolejne 3 miesiące. Gdy sytuacja ponownie się powtórzy kierowca-recydywista może stracić prawo prowadzenia pojazdu nawet do 10 lat. Wszystko zależy od tego, jakich wykroczeń dokonał.

Kto zatrzymuje prawo jazdy?

Prawo jazdy najczęściej zabiera policja bądź Inspekcja Ruchu drogowego. Po incydencie na drodze sprawa trafia do starosty, który oficjalnie potwierdza cały proces odebrania prawa jazdy ze skutkiem natychmiastowym. Nawet jeśli kierowca, którego sprawa dotyczy, nie zgadza się z taką decyzją, to dokument musi zostać oddany do urzędu starosty. Ewentualne odwołania, będę rozpatrywane w swoim czasie.

Jak odzyskać odebrane prawo jazdy?

Jeśli dokument został odebrany na jakiś czas, a ten właśnie minął, to warto się zastanowić, jak można je odebrać.

Jeśli prawo jazdy zostało odebrane na krócej niż rok, to wystarczy kilka dokumentów oraz czasami niewielka opłata i można odebrać dokument. Należy przygotować wniosek o wydanie zabranego prawa jazdy, dowód osobisty, ewentualna opłata za wydanie nowego dokumentu (jeśli poprzedni stracił ważność), a także badania psychologiczne, o ile takie są wymagane.

W sytuacji, gdy prawo jazdy zostało odebrane na okres dłuższy niż rok, wszystko wygląda praktycznie tak samo. Jedyną różnicą jest to, że ukarany kierowca musi powtórzyć egzamin na możliwość prowadzenia pojazdu.

Odebrane prawo jazdy można odzyskać w Wydziale komunikacji, pod który kierowca podlega w związku zameldowaniem.

Leave a Comment